درباره ما

شرکت دانش بنیان پارثکو (Parsooco) فرهنگی را ترویج می‌دهد که در آن افراد خود را به چالش می‌کشند و به آنها پاداش می‌دهد تا با هم رشد کنند و موفق شوند. رویدادها، ماموریت و چشم‌انداز ما را مشاهده کنید و راه‌های تعامل با ما را جهت مشارکت در یک برنامه برد – برد کشف کنید.