parsooco@yahoo.com

فلرهای بدون سیال کمکی

فلرهای بدون سيال كمكي پارثكو (Parsooco) و فلرهای يوتيليتي در کاربردهایی استفاده می‌شوند که نیازی به عملکرد بدون دود ندارند، یا در مواردی که می‌توان بدون کمک از بخار، هوا یا فشار سیال عملکردی بدون دود برای تیپ فلر ایجاد نمود.

تيپ‌هاي فلر يوتيليتي برای احتراق گازهایی که دود تولید نمی‌کنند، گازهایی با ارزش حرارتی پایین یا برای تاسیساتی که در آن هيدروكربن‌هاي سنگين سوزانده نمي‌شود کاربرد دارد. تيپ‌هاي فلر يوتيليتي یکی از گزینه‌های کم هزینه برای دفع ایمن گازهای زائد است. مجموعه تيپ فلر یوتیلیتی شركت دانش بنیان پارثکو (Parsooco) با طراحي مناسب و بهره‌گيري از چیدمان منحصر به فرد تثبيت كننده‌هاي شعله با هدف اطمینان از شعله‌ور شدن پایدار و با راندمان بالا در کل محدوده طراحی جریان‌ها، از حداکثر ميزان فلرينگ تا دبي جریان گاز پاکسازی (Purge gas) استفاده مي‌شود. تثبیت كننده‌هاي شعله با كمك مجموعه‌های پایلوت برای اطمینان از احتراق گازهای زائد شعله پایداری را موجب می شوند. زبانه‌های تثبیت كننده شعله یک منطقه کم فشار را در محیط خروجي گاز از تيپ فلر ایجاد می‌کند که سبب مکش هوا شده و در پس آن گازها به راحتی توسط مجموعه پايلوت مشتعل می‌شوند. زبانه‌های تثبیت كننده شعله شركت پارثکو، مجموعه‌‌اي منحصر به فرد هستند و به گونه‌ای مهندسی شده‌اند كه باعث کاهش ترک خوردگی مرتبط با جوشکاری خطی روی تیپ می‌شوند.

   
بایوگاز فلر (FTB)        یوتیلیتی فلر (FTU) 
فلری برای گازهای با ازرش حرارتي پايين (LOW BTU)

گازهایی که باید در اين سیستم فلر سوزانده شوند، دارای ارزش حرارتی بسیار پایینی هستند. سوزاندن این گازها با راندمان بالا نیاز به طراحی تيپ فلر خاصی دارد که نيازمند آزمایشات و دستورالعمل‌های خاص (EPA) برای داشتن سرعت خروجي كم و منبع احتراق پایدار/قابل اطمینان مي‌باشد. این فلرها معمولاً برای جریان‌های آمونیاک، سولفید هیدروژن/ گاز ترش، تخلیه CO2 و هر موقعیت دیگری که در آن مقدار زیادی گازهای بی‌اثر با هیدروکربن‌های قابل احتراق ترکیب می‌شوند، استفاده می‌شوند. فلرهای گازی پارثكو (Parsooco) با چندین ویژگی طراحی شده‌اند تا از احتراق گازهای با ارزش گرمایش پایین اطمینان حاصل كنند.

 مزایای اين فلرها  

  • اين فلر مجهز به مجموعه‌های پایلوت اضافی برای احتراق، مجموعه تثيت كننده شعله، بادشكن و (در موارد خاص) مجموعه رينگ‌های جمع کننده شعلهاست.
  • بادشكن با ارتفاع زیاد به گازهای خروجي تيپ اجازه می‌دهد تا با هوا در مناطقي كه پایلوت قرار دارند مخلوط شوند و سبب ايجاد احتراقي مطمئن و کارآمد شود و در برابر باد که شعله را از تيپ فلر قبل از اشتعال گازها جدا می‌کند محافظت مي‌نمايد.