parsooco@yahoo.com

فلرهای بدون سیال کمکی
تجهیزات فلرینگ بدون سیال کمکی

فلرهای بدون سیال کمکی

فلرهای بدون سيال كمكي پارثكو (Parsooco) و فلرهای يوتيليتی در کاربردهایی استفاده می‌شوند که نیازی به عملکرد بدون دود ندارند، یا در مواردی که می‌توان بدون کمک از بخار، هوا یا فشار سیال عملکردی بدون دود برای تیپ فلر ایجاد نمود.

تيپ‌های فلر يوتيليتی برای احتراق گازهایی که دود تولید نمی‌کنند، گازهایی با ارزش حرارتی پایین یا برای تاسیساتی که در آن هيدروكربن‌های سنگين سوزانده نمی‌شود کاربرد دارد. تيپ‌های فلر يوتيليتی یکی از گزینه‌های کم هزینه برای دفع ایمن گازهای زائد است.

مجموعه تيپ فلر یوتیلیتی شركت دانش بنیان پارثکو (Parsooco) با طراحی مناسب و بهره‌گيری از چیدمان منحصر به فرد تثبيت كننده‌های شعله با هدف اطمینان از شعله‌ور شدن پایدار و با راندمان بالا در کل محدوده طراحی جریان‌ها، از حداکثر ميزان فلرينگ تا دبی جریان گاز پاکسازی (Purge gas) استفاده می‌شود. تثبیت كننده‌های شعله با كمك مجموعه‌های پایلوت برای اطمینان از احتراق گازهای زائد شعله پایداری را موجب می‌شوند. زبانه‌های تثبیت كننده شعله یک منطقه کم فشار را در محیط خروجی گاز از تيپ فلر ایجاد می‌کند که سبب مکش هوا شده و در پس آن گازها به راحتی توسط مجموعه پايلوت مشتعل می‌شوند. زبانه‌های تثبیت كننده شعله شركت پارثکو، مجموعه‌‌اي منحصر به فرد هستند و به گونه‌ای مهندسی شده‌اند كه باعث کاهش ترک خوردگی مرتبط با جوشکاری خطی روی تیپ می‌شوند.

FTB
FTU
فلری برای گازهای با ازرش حرارتی پايين (LOW BTU)

گازهایی که باید در اين سیستم فلر سوزانده شوند، دارای ارزش حرارتی بسیار پایینی هستند. سوزاندن این گازها با راندمان بالا نیاز به طراحی تيپ فلر خاصی دارد که نيازمند آزمایشات و دستورالعمل‌های خاص (EPA) برای داشتن سرعت خروجی كم و منبع احتراق پایدار/قابل اطمینان می‌باشد. این فلرها معمولاً برای جریان‌های آمونیاک، سولفید هیدروژن/ گاز ترش، تخلیه CO2 و هر موقعیت دیگری که در آن مقدار زیادی گازهای بی‌اثر با هیدروکربن‌های قابل احتراق ترکیب می‌شوند، استفاده می‌شوند. فلرهای گازی پارثكو (Parsooco) با چندین ویژگی طراحی شده‌اند تا از احتراق گازهای با ارزش گرمایش پایین اطمینان حاصل كنند.

 

مزایای اين فلرها  
  • اين فلر مجهز به مجموعه‌های پایلوت اضافی برای احتراق، مجموعه تثيت كننده شعله، بادشكن و (در موارد خاص) مجموعه رينگ‌های آتش است.
  • بادشكن با ارتفاع زیاد به گازهای خروجی تيپ اجازه می‌دهد تا با هوا در مناطقی كه پایلوت قرار دارند مخلوط شوند و سبب ايجاد احتراقی مطمئن و کارآمد شود و در برابر باد که شعله را از تيپ فلر قبل از اشتعال گازها جدا می‌کند محافظت می‌نمايد.

خدمات پيشنهادی ما

بازارهای هدف ما

متخصيين پارثكو (Parsooco) می‌تواند راه‌حل‌های کنترل احتراق و انتشار گازهای گلخانه‌ای را در هر کجا که پالايش هیدروکربن انجام می‌شود، ارائه دهند. مشتریان می‌توانند تجهیزات و خدمات ما را در زمينه انرژی و فرآیندهای بالادستی، میانی و پایین ذستی نفت و گاز بیابند.

ما همچنین محصولاتمان را به سایر صنایع مانند ایستگاههای بارگیری و ذخیره سازی، داروسازی، کربن سازی، کارخانجات خمیر و کاغذ، فرآوری مواد غذایی و سایر موارد پیشنهاد می‌دهیم.