parsooco@yahoo.com

ویدئــــــوها


مطالب طبقه بندی شده:

 

پارثکو (Parsooco) به طور منظم مدل‌سازی، آزمایش و نصب تجهیزات خود را مستند می‌کند تا عملکرد آنها را در شرایط مختلف فرآیند و آب و هوا و در حین استفاده از سوخت‌ها، جریان‌ها و موارد دیگر نشان دهد. شما می توانید به راحتی کتابخانه ویدیویی ما را در اینجا و در آپارات جستجو کنید.

طراحی،‌ ساخت و نصب تیپ فلر پالایشگاه نهم پارس جنوبی

تاریخ انتشار: 1401/08/01

فلرهای FGEM از سری فلرهای زمینی / بسته چند نازله

تاریخ انتشار: 1401/02/07

فلرهای زمینی / بسته شرکت پارثکو در پایانه‌های نفتی

تاریخ انتشار: 1402/02/25

سیستم فلرهای بایوگاز شرکت پارثکو، راهی مطمئن برای کاهش انتشار متان 

تاریخ انتشار: 1402/02/25