parsooco@yahoo.com

پروژه‌های مطالعاتی


مطالب طبقه بندی شده:پروژه فلر پالایشگاه نهم پارس جنوبی

پالایشگاه نهم پارس جنوبی به عنوان بزرگترین پالایشگاه گازی خاورمیانه دارای سه فاز و شش ردیف گازی می‌باشد. تیپ های فلر ساخته شده در این پالایشگاه به دلایل مختلفی دچار تخریب می شدند و عمر این تجهیز زیر یکسال بود.