parsooco@yahoo.com

بازرسی پهپادی

پارثکو از متخصصین و خلبانان دارای مجوز پرواز وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپاد)، جهت انجام بازرسی‌های دقیق و عیب یابی بسیاری از مشکلات احتراق و آلودگی های زیست محیطی می باشد. دانستن اینکه در بازرسی به دنبال چه چیزی هستید و توانایی تفسیر دقیق نتایج در بازرسی هوایی را داشته باشید بسیار مهم است. […]