parsooco@yahoo.com

مقاوم سازی

مقاوم سازی در پارثکو (Parsooco) ما می‌دانیم که هر پروژه‌ای نیاز به ساخت و ساز کاملا جدید ندارد و در بسیاری از موارد، برای تجهیزات، بهینه سازی تجهیزات موجود امکان پذیر است. دلایل مختلفی برای مقاوم سازی، بهبود و بهینه سازی تاسیسات وجود دارد همچون: مسائل مربوط به قابلیت اطمینان، هزینه‌های تعمیر و نگهداری مرتبط […]